โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งมอบเล่มผลการดำเนินงานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งมอบเล่มผลการดำเนินงานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ส่งมอบเล่มผลการดำเนินงานวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด
             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา