โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา