โลโก้เว็บไซต์ ทีม U2T ต.สันกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน U2T National Hackathon | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีม U2T ต.สันกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน U2T National Hackathon

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายทีม U2T ต.สันกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในงาน U2T National Hackathon
                      ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ และทีมงาน Nile Creek Rescue ต.สันกลาง ในโครงการมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา