โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2564
                    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานตำนาน "ประเพณียี่เป็ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา