โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากร เชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Work) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองบริหารทรัพยากร เชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Work)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกองบริหารทรัพยากร เชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Work)
         วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Work)   โดย นางรัญชนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา