โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน 

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมทำบุญงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ จังหวัดน่าน 
              วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวเทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา