โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท
                     วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา