โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ
               บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานและการเขียน คู่มือปฏิบัติงานหลัก ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา