โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020
        วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา