โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน
     วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา