โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
       วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 มทร.ล้านนา โดย นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา