โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดห้วยปลากั้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดห้วยปลากั้ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดห้วยปลากั้ง
          วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563  หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา