โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการหทัยกก (KOK HEART Project) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการหทัยกก (KOK HEART Project)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการหทัยกก (KOK HEART Project)
                วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์  ราชคมน์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา