โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ผลิตหน้ากากคลุมหน้า(Face Shield) ส่งมอบให้ทีมแพทย์ ในโรงพยาบาล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัย ผลิตหน้ากากคลุมหน้า(Face Shield) ส่งมอบให้ทีมแพทย์ ในโรงพยาบาล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตหน้ากากคลุมหน้า(Face Shield) ส่งมอบให้ทีมแพทย์ ในโรงพยาบาล ด้วยเครื่องปริ้น 3D
                   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และการคาดแคลนของหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ฯ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา