โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)
                   คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล บุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา