โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์
              นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย ส่งมอบอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ จำนวน 2 อุโม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา