โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรมมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มทร.ล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดดอยงูและลานธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรมมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดดอยงูและลานธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรมมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดดอยงูและลานธรรม
            นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรมมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา