โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมหารือขยายผลแนวทางวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาดำเนินการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ประชุมหารือขยายผลแนวทางวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบเขื่อนสิริกิติ์โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาดำเนินการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา จัดการประชุมงานวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
           ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานทีมวิจัยศูนย์พลังงานสะอาด มทร. ล้านนา และทีมวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ได้ร่วม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา