โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
                วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา