โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
            วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเฝ้ารับเสร็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในโอกาสทรงเปิดโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา