โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร บบุคลากรและนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 46  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหาร บบุคลากรและนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะผู้บริหาร บบุคลากรและนักศึกษา ร่วมชมและเชียร์การการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
               วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา