โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย คิดค้นการสร้างถนนผสมน้ำยางพารา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย คิดค้นการสร้างถนนผสมน้ำยางพารา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสาขาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพัฒนาการสร้างถนนผสมน้ำยางพารา
           วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทดสอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา