โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งติ ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งติ ประจำปี 2561
              วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา