โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด
                   วันที่ 30 มกราคา 2561 เวลา 18.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา