โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
         วันนี้ (14 ธันวาคม 2560) เวลา 9.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา