โลโก้เว็บไซต์  นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ. สาขาวิศวกรรมโยธาเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานให้กับ จากผู้มีประสบการณ์จริง
        คุณเทพพิทักษ์ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง Buding & Maintenance Manager   บริษัท Master Group Corporation (Asia) Limited  ได้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานให้กับรุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา