โลโก้เว็บไซต์ เลนเดียว ลดเร็ว ลดตาย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เลนเดียว ลดเร็ว ลดตาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การตลาด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โครงการ TOYOTA Campus Challenge 2017
          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา