โลโก้เว็บไซต์ ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2560
          สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง ราชมงคลล้านนา และโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา