โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์
เมื่อวานนี้ (30 พฤษภาคม 2560) นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา