โลโก้เว็บไซต์ กรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560
              วันนี้ เวลา 13.00 น. ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์,  อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ และอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา