โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6
    วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย นางสาววรินยา อุโมงค์ นางสาวธีราพร ราชคมน์ และนางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ เข้าร่วมงานสภากาแฟ อำเภอพาน ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา