โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายการประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ
    วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา