โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการ Tech startup รอบที่ 4
    เมื่อวานนี้ 21 มี.ค.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์ สมไชยวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ พรมมี อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์, อาจารย์นุรักษ์ ไชยศรี และอาจารย์ณัฐพล ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา