โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
อังคาร 3 กันยายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงรายขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก" >> อ่านต่อ


วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาศึกษา >> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา >> อ่านต่อ


ซ่อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประชุมวิชาการนานาชาติ RMUTLCON
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยและบริการวิชาการ >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรม
อังคาร 18 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา