โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
พุธ 11 มกราคม 2560

สถานที่ : ณ สนามหน้าอาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : สโมรสรนักศึกษา >> อ่านต่อ


พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน)
พุธ 11 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย**********************************************... >> อ่านต่อ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครบรอบ 22 ปี
อังคาร 10 มกราคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : กำหนดการโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย(พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี และครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ปี)ณ ลานธ... >> อ่านต่อ


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรม 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559
พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน-STEM
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมรับปริญญา 2557
พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 24ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่ รหัส 59 กรอกข้อมูลประวัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนระบบทะเบียนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


Start Up พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่3
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559

สถานที่ : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


Count Activity : 181 - 190 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา