โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Pace University, USA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Pace University, USA

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 กรกฎาคม 2561 - 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา