โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 28 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน

ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา