โลโก้เว็บไซต์ น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มิถุนายน 2561 - 24 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน

น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา