โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา