โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มิถุนายน 2561 - 18 มิถุนายน 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา