โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนา รับตรง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนา รับตรง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 1196 คน

(10) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2561 - 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา