โลโก้เว็บไซต์ สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 797 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 เมษายน 2561 - 21 เมษายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา