โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมใหญ่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมใหญ่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา