โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 730 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 ธันวาคม 2560 - 2 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา