โลโก้เว็บไซต์ ศิษย์เก่าประชุมสามัญประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศิษย์เก่าประชุมสามัญประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

ผู้รับผิดชอบ : ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา