โลโก้เว็บไซต์ น้อมรำลึกวันพระราชทานนามราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น้อมรำลึกวันพระราชทานนามราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร.

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา