โลโก้เว็บไซต์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา