โลโก้เว็บไซต์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย


ระยะเวลา : 7 สิงหาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย