โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Start up แฟร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการ Start up แฟร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 335 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2560 - 17 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : โครงการ Start up แฟร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา