โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภากาแฟ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา